Kaarten

Een kaart samenstellen

Stel uw gepersonaliseerde kaarten samen op basis van de beschikbare lagen of door andere data in te voeren. Bewaar deze kaarten op de site om ze later te raadplegen of om ze te delen. Bewaren is enkel mogelijk als u bent aangemeld.

Een kaart samenstellen

Kaart zoeken

(Het logo betekent dat de kaart te vinden is op een externe site)

Lijst van de beschikbare kaarten

Thema Subthema Titel Beschrijving
Stedenbouw Huisvesting Stedelijke hernieuwing De kaart toont de verschillende gebieden waarin het stadsvernieuwingbeleid uitgevoerd is: de Ruimte met Versterkte Ontwikkeling van Huisvesting en Renovatie (RVOHR), de wijkcontracten.
Kaartondergrond Administratieve eenheden UrbIS Online UrbIS Online is bedoeld om de UrbIS-basiskaart, de orthofotoplannen 2009, 2012 en 2012 IR (infrarood), de gemeenten, de aandachtspunten alsook de topografische elementen van het Brussels Gewest op interactieve wijze te bekijken. Met UrbIS Online is het mogelijk een adres te lokaliseren en op de UrbIS-kaart weer te geven, en om een reisweg uit te zoeken en weer te geven ten behoeve van voetgangers, fietsers of wagens.
Kaartondergrond Administratieve eenheden Gewestportaal – stratenplan Op het stratenplan van de gewestportaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staan de aandachtspunten van meerdere categorieën: Instellingen, Openbare ruimten, Sport en Vrije tijd, Mobiliteit, Openbare diensten, Onderwijs, Cultuur, Gezondheid. Een functie voor het zoeken van een adres of een routebeschrijving is eveneens beschikbaar.
Leefmilieu Energie Luchtthermografie Infrarode luchtthermografie van de daken van al de Brusselse gebouwen (vluchten over Brussel op 29 en 30 december 2008). De resultaten worden voorgesteld in de vorm van kaarten met kleurencodes die de mate van “warmteverlies” weergeven.
Leefmilieu Groene ruimten Groene ruimten Groene ruimten, publiek toegankelijk, de groene wandeling en andere wandelroutes (Grote Routepaden, plaatselijke wandelingen, Wandeling van de Koninklijke Parken) en het speelnetwerk (speelpleinen, sportterreinen).
Leefmilieu Water Gedecentraliseerde meetstations voor afvalwater, oppervlaktewater, stormbekkens en neerslag Lokaliseren van de stations van het door de BMWB aangelegde telemetrienetwerk voor toezicht op de hoeveelheden neerslag en de afwatering in de collectoren van de riolering, het oppervlaktewater en de belangrijkste stormbekkens.
Leefmilieu Water Overstromingsgevaar Lokalisatie van potentiële overstromingsgebieden (van kleine, middelgrote of grote omvang en frequentie) t.g.v. de overstroming van waterlopen, afvloeiend water, overlopende riolen of de tijdelijke stijging van de grondwaterspiegel, zelfs op plaatsen waar tot nu toe geen overstroming werd waargenomen.
Maatschappij Bevolking Wijkmonitoring De wijkmonitoring is een interactief instrument voor de opvolging van de Brusselse wijken. Ze bevat vele statistische indicatoren betreffende de demografie, de arbeidsmarkt, de lonen, de huisvesting, de bebouwing, de mobiliteit, het milieu, de gezondheid, ...
Maatschappij Bevolking O&I portaal – kaart Op de UrbIS-basiskaart of het UrbIS-orthofotoplan toont de kaart van Onderzoek & Innovatie alle O&I-actoren in Brussel: Burgerbescherming, Gezondheid, Duurzaam bouwen, Sensibilisering, ICT, Overige. Ook is het mogelijk adressen op de O&I-kaart op te zoeken.
Maatschappij Levenskwaliteit Brussel, duurzame stad Deze kaart toont een reeks plekken die de dynamiek van Brussel als duurzame stad illustreren.